Newsletters


2017-09-05


Skitter Skole hetn holistiese aanslag om die wêreld van n kind te verbeter. Ons het daarom n uitgebreide prokdukreeks ontwikkel om seker te maak dat ons nie net een aspek van n kind se lewe aanspreek nie, maar al die verskillende aspekte.

1.  Tuisskool/ Tutoring

Ons gebruik die Impaq-kurrikulum en fokus op individuele hulpverlening en emosionele bemagtiging. Ingesluit is emosionele intelligensiesessies met leerders asook n buitemuurse aktiwiteit.

Die koste hieraan verbonde is:  R3 300,00 per maand vir Graad R tot Graad 7.

Let asseblief daarop dat volgens die voorskrifte van Impaq word hulle kostes direk aan hulle betaal deur die ouers en is NIE ingesluit by die bovermelde R3 300 wat betaalbaar is aan Skitter Skole nie. Die kostes van Impaq is soos volg:

Graad R:     R320,40 per maand vir 10 maande
Graad 1-3:  R 446.40 per maand vir 10 maande
Graad 4-6:  R 720,00 per maand vir 10 maande
Graad 7:    R1 080,00 per maand vir 10 maande

2. Naskoolsentrum

Huiswerkbegeleiding
Eksamenvoorbereiding

Skitter Skole bied ook die diens van naskoolsorg waar ons kinders assisteer met huiswerk. Ons maak seker dat huiswerk afgehandel word, dat kinders die werk verstaan en bemeester. Daarna word die huiswerk gekontroleer en dan geteken deur die huiswerkassistent. Kinders ontvang ook n bord kos.

Indien daar kinders is wat n spesifieke uitval in n leerarea het, bied ons ekstra klasse aan in alle vakke teen n addisionele koste.

 

Gedurende eksamen bied ons n eksamenprogram aan wat kinders help om te leer.  Dit behels  dat kinders gevra en getoets word om te bepaal of hulle  die werk bemeester het.
Die koste hieraan verbonde is:

Naskoolsentrum R1 200
Ekstra klasse R230 per uur
Eksamenvoorbereiding  R230 per uur


 

3. Ouerbegeleiding

Deel van ons holistiese benadering is om een maal in twee maande n ouerbegeleidingsessie te doen waartydens die ouers breedvoerig ingelig word aangaande die vordering van hulle kinders asook waartydens die ouers bemagtig word om die goeie werk wat ons by die skool begin by die huis voort te sit.

 

Die koste hieraan is ingesluit by die skoolfooie, maar beloop R1 500 per persoon of R2 800 vir ouers wie se kinders nie hulle onderrig by Skitter Skole ontvang nie.


4. Spelterapie

Alhoewel nie onder die vaandel van Skitter Skole nie, maar wel op dieselfde perseel in n baie unieke omgewing, bied Marjonneke de Bruyn spel terapie aan. Marjonneke beskik oor vyftien jaar ondervinding met die begeleiding van getraumatiseerde kinders wat blootgestel is aan boelie, egskeiding van hulle ouers, dood van n geliefde, seksuele misbruik of enigiets wat n invloed het op die emosionele gesondheid van n kind.

Die koste hieraan verbonde is R600 per sessie met n minimum van agt sessies wat insluit die eerste oueronderhoud en ook n terugvoersessie met die ouers aan die einde van die terapeutiese proses.
 

 


Back Back to top