WELKOM BY ONS SKOOL!

Ons leef in ’n samelewing waar mense al hoe meer probeer oorleef eerder as LEEF!

Gesinne leef by mekaar verby in die gejaag om by alles uit te kom wat die skole en die ouers se werksverpligtinge van hulle verwag.

Wat gevolglik in die slag bly, is die konneksie tussen mense . Dikwels  is mense, selfs gesinslede, se enigste konneksie via die internet. Die gevolg daarvan is dat mense verby mekaar begin leef om eerder in ’n virtuele wêreld van voorgee te leef.

Kinders wat in hierdie wêreld grootword, verloor basiese menslikheid van konneksie en omgee. Hulle hele wêreld bestaan in ’n skerm met die bisarre en geweldadige voorstellings wat daar plaasvind. Eenvoudige dinge soos oogkontak, aanraking en blote teenwoordigheid gaan verlore.

Die gevolge hiervan is ’n swak selfbeeld, lae eiewaarde, leerprobleme, emosionele probleme, swak sosiale vaardighede en die oorweldigende gevoel van alleenheid.

Ouers voel onbevoeg om die situasies aan te spreek aangesien dit ’n nuwe era is waarvoor daar nog nie ’n verwysingsraamwerk bestaan nie.

Ons is besig om ’n nuwe generasie groot te maak en tradisionele metodes sal moet aanpas om die nuwe uitdagings aan te spreek.

SKITTER SKOLE staan aan die voorpunt hiervan om ouers en hulle kinders voor te berei om hierdie uitdagings die hoof te bied deur ’n omgewing te skep waar emosionele ondersteuning gegee word, nuwe vaardighede aangeleer word en akademie op ’n kreatiewe, prettige manier aangebied word.

WELCOME TO OUR SCHOOL!

We live in a society where the need to live is overshadowed by the need to survive.

Families live a hurried life and due to work and school expectations, the connection between family members are lost.

Sometimes the only connection between families is the internet and this leads to a “virtual life” of pretending.

Children growing up in a virtual environment, loose basic humanity skills such as connection and caring. Their world consists of a screen portraying the bizarre and violent. Simple things such as eye contact, touch and human presence are lost.
Low self-esteem, low self-worth, learning problems, emotional problems, weak social skills and an overwhelming feeling of loneliness are the result.

Parents feel they don’t have the skills to deal with the situation because it is a new era and there is no reference framework to work from. We raise a new generation and traditional methods should be adjusted to face the new challenges.


SKITTER SKOLE are at the forefront to prepare parents and their children for the challenges by creating an environment where emotional support is given, new skills are taught and where tutoring is applied in a creative and playful manner.

 
 

 

WELKOM BY ONS SKOOL!

Ons leef in ’n samelewing waar mense al hoe meer probeer oorleef eerder as LEEF!

Gesinne leef by mekaar verby in die gejaag om by alles uit te kom wat die skole en die ouers se werksverpligtinge van hulle verwag.

Wat gevolglik in die slag bly, is die konneksie tussen mense . Dikwels  is mense, selfs gesinslede, se enigste konneksie via die internet. Die gevolg daarvan is dat mense verby mekaar begin leef om eerder in ’n virtuele wêreld van voorgee te leef.

Kinders wat in hierdie wêreld grootword, verloor basiese menslikheid van konneksie en omgee. Hulle hele wêreld bestaan in ’n skerm met die bisarre en geweldadige voorstellings wat daar plaasvind. Eenvoudige dinge soos oogkontak, aanraking en blote teenwoordigheid gaan verlore.

Die gevolge hiervan is ’n swak selfbeeld, lae eiewaarde, leerprobleme, emosionele probleme, swak sosiale vaardighede en die oorweldigende gevoel van alleenheid.

Ouers voel onbevoeg om die situasies aan te spreek aangesien dit ’n nuwe era is waarvoor daar nog nie ’n verwysingsraamwerk bestaan nie.

Ons is besig om ’n nuwe generasie groot te maak en tradisionele metodes sal moet aanpas om die nuwe uitdagings aan te spreek.

SKITTER SKOLE staan aan die voorpunt hiervan om ouers en hulle kinders voor te berei om hierdie uitdagings die hoof te bied deur ’n omgewing te skep waar emosionele ondersteuning gegee word, nuwe vaardighede aangeleer word en akademie op ’n kreatiewe, prettige manier aangebied word.

WELCOME TO OUR SCHOOL!

We live in a society where the need to live is overshadowed by the need to survive.

Families live a hurried life and due to work and school expectations, the connection between family members are lost.

Sometimes the only connection between families is the internet and this leads to a “virtual life” of pretending.

Children growing up in a virtual environment, loose basic humanity skills such as connection and caring. Their world consists of a screen portraying the bizarre and violent. Simple things such as eye contact, touch and human presence are lost.
Low self-esteem, low self-worth, learning problems, emotional problems, weak social skills and an overwhelming feeling of loneliness are the result.

Parents feel they don’t have the skills to deal with the situation because it is a new era and there is no reference framework to work from. We raise a new generation and traditional methods should be adjusted to face the new challenges.


SKITTER SKOLE are at the forefront to prepare parents and their children for the challenges by creating an environment where emotional support is given, new skills are taught and where tutoring is applied in a creative and playful manner.

 

 

Back Back to top